HappyMama

Profylax - delux  

Pris - 2195 kr / 1 tillfälle

Heldag 09.00-16.00 (Kvinnorehabkliniken HBG)

Kommande kurser 2:a juli, 20:e augusti och 1:a oktoberVill du FÖDA eller bli FÖRLÖST - finns det egentligen någon skillnad?  

Varför Profylax-delux?

Genom att förbereda er inför kommande förlossning, oavsett tidigare eller inga förlossningserfarenheter, stärker ni känslan av kontroll och delaktighet. Detta kan bland annat komma att öka chanserna till en positiv upplevelse som i sin tur verkar stärkande för er som nyblivna föräldrar. Därav önskar vi er varmt välkomna till vår Profylaxkurs med "extra allt".


Vad är det som händer i kroppen när vi föder barn? Varför är Oxytocin, vårt kärleks- och "må bra"hormon så viktigt? Vad kan vi göra för att påverka och underlätta för oss själva när vi föder barn? Kunskap inviger en känsla av kontroll och trygghet vilket i sin tur ökar möjligheterna till en positiv upplevelse. Under kommande kurs går vi igenom förlossningens samtliga delar i teori för att få en förförståelse kring vad som sker, varför det sker och att det är en helt naturlig process i födandet. Med denna kunskap i bagaget bygger vi sedan vidare på mer praktiska delar som vi tränar tillsammans - andning, avslappning, förlossningspositioner samt massagemetoder för avslappning och smärtlindring. Med er hem följer Profylaxboken som ni gemensamt kan läsa och fortsätta träna inför stundande förlossning. Välj att bli det "BÄSTA TEAMET"!


När kan man gå på Profylaxkurs? 

Ni kan välja att gå Profylaxkurs närhelst under graviditeten, men har som mest nytta av den någon gång mellan v. 28-34. Då har ni chansen att träna på de verktyg ni har fått ta del av och börjar tänka mer kring födandet. Skulle våra datum inte passa exakt inom ovan givna tidsram går det givetvis bra att gå innan eller efter istället. Alternativt kan en Privatkurs bokas.