HappyMama

Profylax repetition

Pris - 1595 kr / 1 tillfälle

Halvdag 09.00-13.00 (Kvinnorehabkliniken HBG)

Kommande kurser 3:e juli, 21:e augusti och 2:a oktober 

Varför Profylax - repetition? Genom att förbereda er inför kommande förlossning, oavsett tidigare eller ingen förlossningserfarenheter, stärker ni känslan av kontroll och delaktighet. Detta kan bland annat komma att öka chanserna till en positiv upplevelse som i sin tur verkar stärkande för er som nyblivna föräldrar. Av denna enkla men viktiga anledning erbjuder vi därav även en specifikt utformad och komprimerad kusr för er som tidigare fött barn - Profylax Repetition. 

erbjuder vi därav även en specifikt utformad och komprimerad kurs för er som tidigare fött barn - Profylax Repetition. En halvdag fylld med övning på praktiska verktyg som ni kan bära med er och använda den dag ert barn väljer att komma till världen.


När ni anmäler er till denna kurs utgår vi från att ni har en viss förförståelse kring förlossningens olika faser och process. Att ni känner till de olika smärtlindringsmetoderna som erbjuds samt har kunskap om avslappningens och andningens betydelse och dess inverkan på förlossningsförloppet. Här lägger vi nämligen allt fokus på de praktiska verktygen såsom andning, avslappning, förlossningspositioner och massagetekniker. Vi går även igenom mentala strategier och ni kommer ha möjlighet att utbyta erfarenheter med varandra vilket i många fall kan vara oerhört värdeskapande. Önskar man en bredare förförståelse kring vad som sker i kroppen under en förlossningen, vilka hormoner som styr och på vilket sätt ni kan hjälpa er själva under processen så anmäler ni er istället till vår ”vanliga” Profylaxkurs som delger hela paketet (se ovan). Kom och bli det BÄSTA TEAMET!


När kan man gå på Profylax-repetition? 

Ni kan välja att gå Profylaxkurs närhelst under graviditeten, men har som mest nytta av den någon gång mellan v. 28-34. Då har ni chansen att träna på de verktyg ni har fått ta del av och börjar tänka mer kring födandet. Skulle våra datum inte passa exakt inom ovan givna tidsram går det givetvis bra att gå innan eller efter istället. Alternativt kan en Privatkurs bokas.